Please, change device orientation to portrait

WebUI\Python
Development
Створення Web-аплікацій з використанням мов Python, JavaScript, HTML та CSS.

 Що ми пропонуємо? 

Разом з справжніми професіоналами своєї справи Ви отримаєте актуальну інформацію та за час курсу всі отримані теоретичні знання Ви обов’язково закріпите практичною роботою, обмінюючись досвідом та знаннями зі своїми друзями під контролем досвідчених експертів.  Програма курсу Python дозволяє отримати практичний досвід по наступним областям знань:

 

Sphere

Section / Description

SDLC

ALM. Methodologies: Scrum / Kanban

Source Control: Git

Continuous Integration: travis-ci / Jenkins

Code quality

Static code analysis: pylint

Naming conventions: pep 8

Testing: pytest / unittest

Environment

OS: Linux

IDE: PyCharm / Sublime Text/ Visual Studio Code

Package manager: pip / pyenv / distutils / wheel / virtualenv/ virtualenv wrapper

Core programming

Syntax: Python 2.7/ Python 3.X

Common Types: CPython / PyPy / RPython

Memory Management: Python memory manager

OOP Paradigms: Abstraction / Encapsulation / Inheritance / Aggregation / Polymorphism

Design patterns: Singleton / ActiveRecord / MVC

Multithreading (base): GIL / ProccessPool / ThreadPool concept

Concurrency: Asyncio / Twisted / gevent

Debugging: Debug in PyCharm / pdb

Front-end: HTML / CSS / JavaScript

Frameworks 

Python: Django / Flask / Sanic / Pyramid

JS: React / Vue / Angular

Databases

Relational DB: MySQL / PostgreSQL

Network

Servers: Nginx / Apache / DHCP / DNS

Web Services: REST

Interfaces / Protocols: HTTP / HTTPS / TCP/IP

Virtualization

Containers: Docker

Network technologies: Amazon

Design

Design Patterns: Object-Oriented Design / Design Patterns (GoF Patterns)

Modeling: UML

 Для кого?

·         Ви володієте загальними знаннями принципів ООП?

·         У Вас є базові знання технологій, пов’язаних з базами даних?

·         Ваш рівень англійської мови Intermediate+?

·         У Вас є базові знання HTML, CSS, JavaScript, або Python?

 

·        Ви готові бути залучені в навчальний процес в IT Academy на 6-8 годин кожного дня?  

Який мінімум технічних  знань необхідний для вступу на даний курс та ресурси, які можна використати для підготовки?

·         Базові знання ООP:

o   https://www.tutorialspoint.com/object_oriented_analysis_design/ooad_object_oriented_principles.htm

o   https://developer.mozilla.org/ms/docs/Web/JavaScript/Introduction_to_Object-Oriented_JavaScript

·         Практичні навички та знання Python:

o    https://www.python.org/doc/

o    https://wiki.python.org/moin/PythonBooks

o    https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm

o    https://github.com/pyenv/pyenv

·         Розуміння SQL:

o    https://www.w3schools.com/sql/

o    https://www.tutorialspoint.com/sql/ 

·         Практичні навички та знання JavaScript:

o    https://www.tutorialspoint.com/javascript/

o    https://www.w3schools.com/js/default.asp

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript 

o    https://www.coursera.org/learn/javascript 

·         Хороше розуміння СSS та HTML:

o    https://www.tutorialspoint.com/css/

o    http://www.tutorialspoint.com/html/

o    https://www.w3schools.com/html/

o    https://www.w3schools.com/css/

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS

o    https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers 

·         Розуміння основ HTTP:

o    https://www.tutorialspoint.com/http/

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP 

·         Базові навички роботи з Angular чи React, jQuery та Twitter Bootstrap:

o    https://angularjs.org/

o    https://facebook.github.io/react/

o    https://www.w3schools.com/bootstrap

o    https://www.w3schools.com/jquery/ 

o    https://www.coursera.org/specializations/website-development  

o    https://www.coursera.org/learn/responsive-web-design-capstone 

·         Мінімальний досвід роботи з системою контролю версій Git:

o    https://git-scm.com/book/en/v2

o    http://learngitbranching.js.org/ 

·         Базове розуміння зв'язку Client - Server та Web-розробки:

o    https://en.wikipedia.org/wiki/Client-server_model

o    https://www.coursera.org/learn/web-development 

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/

 

* Що буде плюсом під час співбесіди з експертом?

·         Базові знання по OOD, SOLID, DRY, MVC;

·         Розуміння основ REST та розуміння роботи API;

·         Розуміння JavaScript фреймворків;

·         Ознайомленість із Agile методологіями та принципами (зокрема SCRUM);

·         Ознайомленість з Continuous Integration;

·         Знання підходів тестування програмного забезпечення TDD чи BDD;

·         Знання SQL та RDBMS (PostgreSQL, MySQL);

·         Розуміння NoSQL баз, відмінність NoSQL від реляційних баз даних. Знання та досвід роботи з MongoDB є великим плюсом;

·         Знання та мінімальні практичні навички по Django та py.test

 

* ми не вказуємо літературу для даного розділу і не ставимо ці знання у перелік обов'язкових, проте, якщо Вам відомо щось з вище згаданого, то це буде плюсом для Вас на співбесіді з технічним експертом.  

Яка процедура вступу на курси та організаційні питання?

·       Розклад курсів ІТ Академії

o   https://career.softserveinc.com/uk-ua/schedule

·       Реєстрація на курси ІТ Академії

     o  https://career.softserveinc.com/uk-ua/technology

Тестові завдання

Взірець завдань для вступу

Групи, доступні для реєстрації

На даний момент немає відкритих для реєстрації курсів даного напрямку.


Щоб першим дізнатись про відкриття реєстрації, заповніть наступну форму: