Please, change device orientation to portrait

Ruby
Development
Створення Web-додатків з використанням мови програмування Ruby та популярного фреймворку Ruby on Rails або Sinatra, а також мов програмування JavaScript, мови розмітки HTML та CSS.

 Що ми пропонуємо?

Разом з справжніми професіоналами своєї справи Ви отримаєте актуальну інформацію та за час курсу всі отримані теоретичні знання Ви обов’язково закріпите практичною роботою, обмінюючись досвідом та знаннями зі своїми друзями під контролем досвідчених експертів.  Програма курсу Ruby дозволяє отримати практичний досвід у наступних  галузях знань:

 

Галузь Розділ Опис
SDLC ALM. Methodologies. One or more from list:
·         Scrum
·         Kanban
Source Control Git
Continuous Integration One or more from list:
GitLab CI, Travis CI, Semaphore, Jenkins
Code quality Static code analysis ruby-lint, rubocop 
sass-lint, jscs-lint
Automated testing RSpec
Jasmine, Mocha, Karma
Dynamic stylesheet Sass/SCSS, Less
Environment IDE/Editors SublimeTextRubyMine
  package manager gem, rvm
npm, bower
Core programming Syntax One or more from list:
Ruby 1.9.x
Ruby 2.x
  Memory Management Ruby Manages Memory and Garbage Collection
  OOP(base) Classes, Interfaces, Inheritance, Composition, Dependencies, Modules
  Design patterns Singleton, ActiveRecord, MVC(MVP, MTV, MVVM), Abstract Factory, Factory method, Prototype, Builder, Adapter, Composite, Bridge, Facade, Iterator, Chain of responsibility
  Multithreading Base understanding
Database Relative DB One or more from list:
·         SQLite
·         PostgreSQL
·         MySQL
  SQL standard SQL
  NoSQL MongoDB
Web framework One or more from list:
·         Ruby on Rails
·         Sinatra
·         Ionic (Base understanding)
  frontEnd One or more from list:
·         Twitter Bootstrap
·         jQuery
·         jQuery UI
·         Angular JS
·         React (Base understanding)
  Interfaces. Protocols. ·         REST, RESTful API services, JSON, HTTP
  Syntax ·         HTML5
·         CSS3
·         JavaScript


Для кого?

·         Ви володієте загальними знаннями принципів ООП?

·         У Вас є базові знання технологій, пов’язаних з базами даних?

·         Ваш рівень англійської мови Intermediate+?

·         У Вас є базові знання HTML, CSS, JavaScript, або Ruby?

 

·        Ви готові бути залучені в навчальний процес в IT Academy на 6-8 годин кожного дня?  

Який мінімум технічних  знань необхідний для вступу на даний курс та ресурси, які можна використати для підготовки?

· Базові знання ООП: 

o  https://www.tutorialspoint.com/object_oriented_analysis_design/ooad_object_oriented_principles.htm

o   https://developer.mozilla.org/ms/docs/Web/JavaScript/Introduction_to_Object-Oriented_JavaScript

· Практичні навички та знання Ruby:

o    https://www.tutorialspoint.com/ruby/

o    https://rubymonk.com/ 

· Розуміння SQL:

o    https://www.w3schools.com/sql/

o    https://www.tutorialspoint.com/sql/ 

· Практичні навички та знання JavaScript:

o    https://www.tutorialspoint.com/javascript/

o    https://www.w3schools.com/js/default.asp

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript 

o    https://www.coursera.org/learn/javascript 

· Хороше розуміння СSS та HTML:

o    https://www.tutorialspoint.com/css/

o    http://www.tutorialspoint.com/html/

o    https://www.w3schools.com/html/

o    https://www.w3schools.com/css/

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS

o    https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers 

· Розуміння основ HTTP:

o    https://www.tutorialspoint.com/http/

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP 

· Базові навички роботи з jQuery та Twitter Bootstrap:

o    https://www.w3schools.com/bootstrap

o    https://www.w3schools.com/jquery/ 

o    https://www.coursera.org/specializations/website-development  

o    https://www.coursera.org/learn/responsive-web-design-capstone 

· Мінімальний досвід роботи з системою контролю версій Git:

o    https://git-scm.com/book/en/v2

o    http://learngitbranching.js.org/ 

· Базове розуміння зв'язку Client - Server та Web-розробки:

o    https://en.wikipedia.org/wiki/Client-server_model

o    https://www.coursera.org/learn/web-development 

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web

o    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/ 

 

 * Що буде плюсом під час співбесіди з експертом?

 

·    Базові знання по OOD, SOLID, DRY, MVC;

·    Розуміння основ REST та розуміння роботи API;

·    Розуміння JavaScript фреймворків;

·    Ознайомленість із Agile методологіями та принципами  (зокрема SCRUM);

·    Ознайомленість з Continuous Integration;

·    Знання підходів тестування програмного забезпечення TDD чи BDD;

·    Знання SQL та RDBMS (PostgreSQL, MySQL);

·    Розуміння NoSQL баз, відмінність NoSQL від реляційних баз даних. Знання та досвід роботи з MongoDB є великим плюсом;

·   Знання та мінімальні практичні навички по Ruby on Rails та RSpec

* ми не вказуємо літературу для даного розділу і не ставимо ці знання у перелік обов'язкових, проте, якщо Вам відомо щось з вище згаданого, то це буде плюсом для Вас на співбесіді з технічним експертом.   

Яка процедура вступу на курси та організаційні питання?

·       Розклад курсів ІТ Академії

o   https://career.softserveinc.com/uk-ua/schedule

·       Реєстрація на курси ІТ Академії

     o  https://career.softserveinc.com/uk-ua/technology

Тестові завдання

Взірець завдань для вступу

Групи, доступні для реєстрації

Назва курсу
Місто
Період навчання

Ruby Development

Івано-Франківськ

23.03.2020 – 26.06.2020


Щоб першим дізнатись про відкриття реєстрації, заповніть наступну форму: