Please, change device orientation to portrait

Об’єктно-орієнтоване програмування мовою
C#
Вивчення основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування i синтаксичних конструкцій мови програмування C#. Створення програмних додатків з використанням мови програмування C# та бібліотек .Net.

РЕЄСТРАЦІЯ

Що ми пропонуємо?

 • Разом із сертифікованими тренерами Ви отримаєте знання про об’єктно-орієнтоване програмування з використанням мови C#, необхідні для побудови найрізноманітніших програм мовою С# та засобами бібліотеки .Net.
 • За час навчання Ви також здобудете практичні навички розробки об’єктно-орієнтованих програм в середовищі MS Visual Studio мовою C # та можливостями бібліотеки .Net,
 • Успішне проходження курсу буде підтверджено сертифікатом SoftServe IT Academy.

Для кого?

 • Цей курс орієнтований на тих, хто має базові знання з основ програмування на будь-якій із алгоритмічних мов
 • Для бажаючих продовжити навчання у SoftServe IT Academy за напрямком «Розробка Web-програм засобами .Net».

Тривалість, відбір та вартість курсу

 • Тривалість курсу – 14 занять (по 120 хв)
 • Кожне заняття включає лекційний матеріал та практичну роботу. Також передбачені домашні завдання. В кінці курсу слухачі отримають комплексне практичне завдання для перевірки набутих знань та практичних навичок.
 • Процес відбору слухачів: до початку курсу слухачі повинні пройти усну співбесіду з викладачем, у процесі якої вони матимуть можливість перевірити свої очікування від курсу, а викладач зможе переконатися у їх готовності до занять.
 • Вартість курсу – 5650 грн

РЕЄСТРАЦІЯ

Детальний опис отриманих знань і навичок у результаті проходження курсу.

У результаті опанування курсу Ви будете знати:

 • Типи даних С# та операції над змінними різних типів; тип для роботи з текстом string
 • Конструкції які відповідають за хід виконання програми: лінійні алгоритми, розгалуження, цикли;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування: побудова нових типів на основі класів, структур, інтерфейсів, наслідування, агрегація та поліморфізм;
 • Основні принципи роботи із потоками введення та виведення; робота з файлами; сериалізація даних;
 • Колекції та узагальнені колекції .Net для зберігання та маніпулювання даними в межах програми;
 • Механізми обробки виняткових ситуацій та помилок;
 • Делегати та технологію Linq;
 • Принципи побудови юніт тестів.

У результаті опанування курсу Ви будете вміти:

 • Використовуючи середовище розробки програм MS Visual Studio та засоби бібліотеки .Net створювати об’єктно-орієнтовані програми на С#.
 • Працювати із змінними різних типів даних, виконувати арифметичні і логічні операції над різними типами даних; будувати алгоритми за допомогою базових конструкцій мови.
 • Розробляти програми в об’єктно-орієнтованому стилі, а саме: виконувати інкапсуляцію даних всередині класу чи структури; використовувати механізм наслідування для опису нових класів на основі вже існуючих класів чи інтерфейсів; застосовувати концепцію поліморфізму під час створення об’єктів з однаковим інтерфейсом але різною внутрішньою структурою;
 • Обробляти виняткові ситуації та помилки, що можуть виникнути під час виконання програми;
 • Програмно виконувати запис даних у файл та зчитувати дані із файлу, виконувати сереалізацію та десереалізацію даних;
 • Працювати з .Net колекціями даних для організації даних у програмі
 • Створювати та використовувати делегати
 • Створювати та виконувати запити Linq над колекціями даних. 
 • Розробляти юніт тести.

Групи, доступні для реєстрації

Назва курсу
Місто
Період навчання
 

Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С#

Львів

16.03.2020 – 30.04.2020

Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С#

Дніпро

24.10.2019 – 06.12.2019

Набір завершено
 

 


Щоб першим дізнатись про відкриття реєстрації, заповніть наступну форму: